piątek, 6 lutego 2015

Lekcja #13 Liczba mnoga

Jak pamiętamy z lekcji 3 rzeczowniki posiadają rodzaj określony i nieokreślony (w skrócie, w zależności czy mówimy o rzeczy znanej czy nie znanej w danym momencie) dlatego też przy poznawaniu liczby mnogiej również będzie podział na formę określona i nieokreśloną.

Przy tworzeniu liczny mnogiej jest kilka zasad, poniżej kilka z nich.

Zasada #1 Ogólna

Liczba pojedyńczaLiczba mnoga
Forma nieokreślona Forma określona Forma nieokreślona 
Forma określona 

en bil (samochód)bilenbilerbilene
en venn (przyjaciel)vennenvennervennene
en gutt (chłopiec)guttengutterguttene
ei gate (ulica)gatagatergatene
et vindu (okno)vinduetvinduervinduene
ei jente (dziewczyna)jentajenterjentene

Zasada #2 Rzeczowniki jednosylabowe typu et

Liczba pojedyńczaLiczba mnoga
Forma nieokreślona Forma określona Forma nieokreślona 
Forma określona 

et barn (dziecko)barnetbarnbarna
et hus (dom)husethushusene
et dyr (zwierze)dyretdyrdyra

Zasada #3 Rzeczowniki kończące się na -er oraz wszystkie zawody, narodowości

Liczba pojedyńczaLiczba mnoga
Forma nieokreślona Forma określona Forma nieokreślona 
Forma określona 

en bygger (budowlaniec)byggerenbyggerebyggerne
en lærer (nauczyciel)lærerenlærerelærerne
en genser (sweter)genserengenseregenserne
en baker (piekarz)bakerenbakerebakerne
en elektriker (elektryk)elektrikerenelektrikereelektrikerne
en tysker (niemiec)tyskerentyskerenetyskerne

Zasada #4 Rzeczowniki kończące się na -el


Liczba pojedyńczaLiczba mnoga
Forma nieokreślona Forma określona Forma nieokreślona 
Forma określona 

en sykel (rower)sykelensyklersyklene
en nøkkel (klucz)nøkkelennøklernøklene
et regel (regał)regelenreglerreglene

Zasada #5 Wyjątki


Liczba pojedyńczaLiczba mnoga
Forma nieokreślona Forma określona Forma nieokreślona 
Forma określona 

ei/en bok (książka)boka/bokenbøkerbøkene
en man (mężczyzna)manenmenmenene
en tann (ząb)tannentennertennene
W przypadku zasady 3 i 4 rzeczowniki w liczbie mnogiej traca podwójną spółgłoskę.

W języku norweskim podobnie jak w polskim istanieja rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej. np. søsken (rodzeństwo), foreldre (rodzice), briller (okulary), penger (pieniądze).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz