wtorek, 24 lutego 2015

Lekcja #16 Czas przyszły (futurum) - czasowniki modalne

 W języku norweskim czas przyszły można tworzyć na kilka sposobów, najprostszym i najczęściej wykorzystanym sposobem jest korzystanie z czasowników modalnych takich jak å ville, å skulle, å måtte, å kunne, å burde.

Gdzie:

å ville- chcieć
å skulle - mieć powinność
å måtte - musieć
å kunne - móc, być w stanie
å burde - powinno się, należało by coś zrobić

Przy tworzeniu zdania używamy czasowników w czasie teraźniejszym czyli,

vil - chcę
skal - ten czasownik nie ma jako takiego polskiego odpowienika, wyraża on po prostu czas przyszły i jest to najczęściej wykorzysywany czasownik w czasie futurum
må - muszę
kan - mogę, jestem w stanie
bør - powinienem

Konstrukcja zdania w czasie przyszłym jest bardzo prosta:

pomiot + czasownik modalny + czasownik w czasie teraźniejszym + reszta zdania.

Konstrukcja zdania przeczącego w czasie przeszłym:

pomiot + czasownik modalny + ikke + czasownik w czasie teraźniejszym + reszta zdania.

Konstrukcja pytania w czasie przyszłym:

czasownik modalny + podmiot + czasownik w czasie teraźniejszym + reszta zdania.

!! Zdanie przeczące z wykorzystanie (musieć) będzie oznaczało nie mogę (forma zakazu), a nie nie muszę

Wiem że może to się wydawać skomplikowane lecz w gruncie rzeczy jest bardzo proste.

Np.

Aby w czasie teraźniejszym przetłumaczyć zdanie "Jadę do Norwegii", potrzebujemy takich słów

Jeg - Ja (w jęz. polskim osoba jest pomijana)
å reise - podróżować
til - do 
Norwegia - Norge

więc czas teraźniejszy będzie wyglądał w następujący sposób:

Jeg reiser til Norge

(Więcej o czasie teraźniejszym w lekcji #5)

Aby to zdanie przedstawić w czasie przyszłym:

Jeg skal reise til Norge - Pojadę do Norwegii / Będę jechał do Norwegii
Jeg vil reise til Norge - Chce jechać do Norwegii
Jeg reise til Norge - Muszę jechać do Norwegii
Jeg kan reise til Norge - Mogę jechać do Norwegii
Jeg bør reise til Norge - Powinienem pojechać do Norwegii

Zdanie przeczące:
Jeg skal ikke reise til Norge - Nie pojadę do Norwegii 
Jeg vil ikke reise til Norge - Nie chce jechać do Norwegii
itd.

Pytanie:
Skal jeg reise til Norge - Pojadę do Norwegii ?
itd.

czwartek, 12 lutego 2015

Lekcja #15 Słówka #3 - Członkowie rodziny


Liczba pojedyńczaLiczba mnoga
Forma nieokreślona Forma określona Forma nieokreślona 
Forma określona 

ei mor (matka)moramødremødrene
en far (ojciec)farenfedrefedrene
ei søster (siostra)søsterasøstresøstrene
en bror (brat)brorenbrødrebrødrene
ei tante (ciotka)tantatantertantene
en onkel (wujek)onkelenonkleronklene
ei bestemor (babcia)bestemorabestemødrebestemødrene
en bestefar (dziadek)bestefarenbestefedrebestefedrene
ei datter (córka)datteradøtredøtrene
en sønn (syn)sønnensønnersønnene
en mann (mąż)mannenmennmennene
ei kune (żona)kunakunerkunene
en sønn (syn)sønnensønnersønnene
ei svigermor (teściowa)svigermorasvigermødresvigermødrene
en svigerfar (teść)svigerfarensvigerfedresvigerfedrene
ei svigerdatter (synowa)svigerdatterasvigerdøtresvigerdøtrene
en svigersønn (zięć)svigersønnensvigersønnersvigersønnene
et barn (dziecko)barnetbarnbarnene
et barnebarn (wnuk)svigersønnenbarnebarnbarnebarnene

W języku norweskim istnieje również drugi, bardziej dokładny sposób na określanie dziadków i wnuków.

mormor - matka matki (babcia od strony matki itd.)
morfar - ojciec matki
farfar - ojciec ojca
farmor - matka ojca


piątek, 6 lutego 2015

Lekcja #14 Odmiana osób przez przypadki

Odmiana osób przez przypadki jest jedną z ważniejszych rzeczy przy nauce języka i o ile w języku polskim mamy przypadków 7 (mianownik, dopełniacz, celownik itd) to w języku norweskim utrzymały się tylko 2, mianownik i cała reszta. (Z ciekawostek węgierski ma 29 :)

Mianownik

jeg
du
ham
hun

vi
dere
de
D/C/B/N/Msc

meg
deg
ham
henne

oss
dere
dem

Tłumaczenie

mnie, mi, mną
ci, tobie, tobą
jego, niego,nim
jej,niej,nią

nas, nam, nami
was, wam, wami
ich, nim, nimi
  

Lekcja #13 Liczba mnoga

Jak pamiętamy z lekcji 3 rzeczowniki posiadają rodzaj określony i nieokreślony (w skrócie, w zależności czy mówimy o rzeczy znanej czy nie znanej w danym momencie) dlatego też przy poznawaniu liczby mnogiej również będzie podział na formę określona i nieokreśloną.

Przy tworzeniu liczny mnogiej jest kilka zasad, poniżej kilka z nich.

Zasada #1 Ogólna

Liczba pojedyńczaLiczba mnoga
Forma nieokreślona Forma określona Forma nieokreślona 
Forma określona 

en bil (samochód)bilenbilerbilene
en venn (przyjaciel)vennenvennervennene
en gutt (chłopiec)guttengutterguttene
ei gate (ulica)gatagatergatene
et vindu (okno)vinduetvinduervinduene
ei jente (dziewczyna)jentajenterjentene

Zasada #2 Rzeczowniki jednosylabowe typu et

Liczba pojedyńczaLiczba mnoga
Forma nieokreślona Forma określona Forma nieokreślona 
Forma określona 

et barn (dziecko)barnetbarnbarna
et hus (dom)husethushusene
et dyr (zwierze)dyretdyrdyra

Zasada #3 Rzeczowniki kończące się na -er oraz wszystkie zawody, narodowości

Liczba pojedyńczaLiczba mnoga
Forma nieokreślona Forma określona Forma nieokreślona 
Forma określona 

en bygger (budowlaniec)byggerenbyggerebyggerne
en lærer (nauczyciel)lærerenlærerelærerne
en genser (sweter)genserengenseregenserne
en baker (piekarz)bakerenbakerebakerne
en elektriker (elektryk)elektrikerenelektrikereelektrikerne
en tysker (niemiec)tyskerentyskerenetyskerne

Zasada #4 Rzeczowniki kończące się na -el


Liczba pojedyńczaLiczba mnoga
Forma nieokreślona Forma określona Forma nieokreślona 
Forma określona 

en sykel (rower)sykelensyklersyklene
en nøkkel (klucz)nøkkelennøklernøklene
et regel (regał)regelenreglerreglene

Zasada #5 Wyjątki


Liczba pojedyńczaLiczba mnoga
Forma nieokreślona Forma określona Forma nieokreślona 
Forma określona 

ei/en bok (książka)boka/bokenbøkerbøkene
en man (mężczyzna)manenmenmenene
en tann (ząb)tannentennertennene
W przypadku zasady 3 i 4 rzeczowniki w liczbie mnogiej traca podwójną spółgłoskę.

W języku norweskim podobnie jak w polskim istanieja rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej. np. søsken (rodzeństwo), foreldre (rodzice), briller (okulary), penger (pieniądze).

poniedziałek, 2 lutego 2015

Lekcja #12 Stopniowanie przymiotników

Każdy w przymiotników można wyrazić w 3 stopniach. Stopień równy (positiv), wyższy (komparativ) i najwyższy (superlativ) (np. ładny, ładniejszy, najładniejszy)

W języku norweskim podobnie jak w polskim stopniowanie przymiotników możemy wykonać na dwa sposoby.

Sposób I (przed dodanie przyrostka)

np.
l. pojedyńcza (en/ei)  l. pojedyńcza (et)  l. mnoga
1.finfintfine
2.finerefinerefinere
3.finestfinestfineste

ładny, ładniejszy, najładniejszy

Sposób II (opisowy - stosowany kiedy przymiotnik ma więcej niż dwie sylaby)

Stopniowanie w górę

1. vanskelig
2. mer vanskelig
3. mest vanskelig

Co oznacza: trudny, bardziej trudny, najbardziej trudny

Stopniowanie w dół

1. vanskelig
2. mindre vanskelig
3. minst vanskelig

Co oznacza: trudny, mniej trudny, najmniej trudny

Wyjątki

duży - stor, større, størst (duży, większy, największy)
mały - liten, mindre, minst
stary - gammel, eldre, eldst
młody - ung, yngre, yngst
ciężki - tung, tungre, tyngst
dobry - god, bedre, best
zly - dårlig, verre, verst
długi - lang, lengre, lengst
chętnie - gjerne, heller, helst
wiele (niepoliczalne) - mye, mer, mest
wiele (policzalne) - mange, flere, flest