środa, 18 marca 2015

Lekcja #18 Zaimki dzierżawcze

Zaimek dzierżawczy wykorzystuje się aby poinformować do kogo coś należy. W zdaniu zajmuje on miejsce rodzajnika i nigdy nie występują one razem, łączy się z rzeczownikiem. np. mój ojciec, jej torebka itp.Przykłady:

mój ojciec - faren min
jego żona - kuna hans
ich dom - huset deres

Czy to jest moja książka ? - Er det min boka
Tak, to jest twoja książka. - Ja, det er din boka.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz